Kontakt

2Bit sp. z o.o. 

ul. Gródecka 3

15-561 Białystok

Lokalizacja:

Białystok, przy szosie Baranowickiej

 

telefon: 85 662 34 76

telefon: 85 871 08 67

e-mail: 2bit(at)2bit.pl     Proszę wstawić zamiast (at) znak @

 

NIP 542-290-36-90: REGON 052253500

SĄD REJONOWY W BIAŁYMSTOKU XII WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRS 0000223013

kapitał zakładowy: 50 000,- zł