Własne raporty

Defniowane na potrzeby użytkownika, usprawniają pracę, zbierają dane.

Niestandardowe wydruki

Raporty niestandardowe bazują na danych zgromadzonych w systemie. Wydruki te są uzupełnieniem funkcjonalności programu, jednocześnie usprawniają pracę użytkowników. Jednym kliknięciem możemy wydrukować cały zestaw wydruków jak na przykład faktura, WZ, etykiety, listy przewozowe.

Dzięki przemyślanym i ustalonym raportom dodatkowym można szybko uzyskać potrzebną informację, przenieść ją do arkusza kalkulacyjnego lub przesłać jako załącznik .pdf e-mailem. 

Dodatkowo wydruki mogą być dostępne jedynie dla wybranych operatorów. 

Wydruki te pojawiają się w programie jako dodatkowa opcja - stanowią rozszerzenie programu.

 

Przykłady wydruków własnych:

  • Faktura z własną szatą graficzną,
  • Etykieta adresowa,
  • Etykieta towarów z kodem kreskowym,
  • Specyfikacja wysyłkowa,
  • List przewozowy materiałów niebezpiecznych