Produkcja

Moduł zleceń produkcyjnych do Comarch ERP Optima

Zlecenia produkcyjne

Prowadzenie zleceń produkcyjnych: ewidencja, pobrane materiały, robocizna, sprzedaż.
Moduł zleceń produkcyjnych zintegrowany z systemem Comarch ERP Optima.
Cechy systemu:
  • zlecenie produkcyjne jako towar wyprodukowany na zamówienie lub zrealizowana usługa zintegrowana z cennikiem systemu ERP
  • zlecenia dodane w programie automatycznie widoczne są module Handel Comarch ERP Optima
  • dokumenty pobierające materiały wypisywane są dla danego zlecenia
  • dzięki wskazaniu zlecenia na dokumentach magazynowych rejestrowane są na odpowiednie konta księgowe
  • na każdym zleceniu prowadzona jest kalkulacja, widoczne są ilości wykonane 
  • prace prowadzone przez pracowników ewidencjonowane są dla danego zlecenia i uwzględniane w kalkulacjach
  • godziny pracy pracowników kontrolowane są z modułem Kadry i Płace Comarch ERP Optima
  • po wystawieniu dokumentu przyjęcia zlecenia oznaczane jest jako sprzedane 
  • możliwość kontroli dokumentów, pobranych materiałów, usług obcych i robocizny dla danego zlecenia

Umów się na prezentację

Możliwa jest szybka modyfikacja zleceń do wymagań danej firmy produkcyjnej: dodanie danych, pól, zestawień, raportów.

Wybrane cechy zleceń: nazwa, data otwarcia, termin, data zamknięcia, kontrahent, kto założył, kto zatwierdził, prowadzący, data sprzedaży, zaliczka, opis.

Wybrane cechy kalkulacji: planowane - ilość, czas jednostkowy, czas łączny, wartość materiałów szt., koszt materiałów, wartość usług, TKW, cena zbytu jednostkowa, wykonane - ilość, czas łączny, wartość materiałów.

Na zleceniach widoczne są prace pracowników w godzinach oraz obroty magazynowe.

 

 Zlecenia produkcyjne logowanie
 Zlecenia produkcyjne raport
 Rozliczanie zleceń produkcyjnych